من یک زنم
...زنی تشنه عشق و بوسه و زندگی
Wednesday, January 05, 2011
هیچ پدر و مادری، مستحق به خاک سپردن بچه‌اش نیست. طبیعت مدام در حل اشتباهه، مدام.
2 Comments:
Blogger بادبادکها said...
خيلی دردناکه

Anonymous ابرپیما said...
موافقم :(