من یک زنم
...زنی تشنه عشق و بوسه و زندگی
Thursday, June 18, 2009
برای احترام به اونها که از مرگ نمیترسن و از سی‌ سال دیکتاتوری خسته شدن. برای اونها که باتوم میخورن و بلند تر فریاد میزنن. برای اونها که مشت‌ها رو گره می‌کنن و فقط کمی‌ هوای آزاد میخوان.
می‌تونیم یک روز لوگوی گوگل رو تغییر بدیم؟ فقط یک روز؟

http://whereistheirvote.x10hosting.com/#Iranelection
1 Comments:
Anonymous Anonymous said...
مرسي من چند روز پيش ايمبل رو فرستاده بودم....پايرت بي كه سبز شده و رو لوگوش هم كليك مي كنيم ....مربوط به ايرانهامروز لوند و مالمو بودم..ياد اون پستت افتادم..كه زماني معشوقت تو اين شهرها بود